Film | Tu Hongtao, by Wang Yu - Lévy Gorvy

Film | Tu Hongtao, by Wang Yu

2019

Artist: Tu Hongtao
Director: Wang Yu
Executive Producer: Li Danqing
Producer: Yuji Fann
Cinematographer: Wang Chun
Camera Assistant: Kao Shen
Soundtrack: Lu Jiachi

Return to viewing room

Font Resize